Para referirse

Para referirse

Vi har korta väntetider och kan ta prioriterade patienter inom en vecka. Väntetiden för oprioriterade patienter är 1-2 veckor.

Vi har modern endoskopiutrustning för gastroskopier och kan utföra biopsier för PAD och snabbtest för Helicobacter. Vi har tunna gastroskopiinstrument och även instrument för nasal gastroskopi. Vi erbjuder sedering med Propofol för de patienter som så önskar.

Det måste framgå av remissen om patienten önskar sedering.

Inför sedering krävs aktuellt EKG (ej äldre än 6 mån) om patienten har hypertoni, diabetes, hjärtsjukdom eller är över 65 år. Vid lungsjukdom t.ex. KOL krävs spirometri och EKG. Dessa undersökningar skall  bifogas med remissen.

Vi kallar patienten per telefon eller per brev och det är därför bra om remissen innehåller korrekt information.

Följande måste framgå i remissen

 • Aktuell adress
 • Aktuellt telefonnummer
 • Önskemål om sedering
 • Frågeställning
 • Symtom, särskilt alarmsymtom såsom: dysfagi, hematemes, melena, viktnedgång, matleda
 • Om möjligt önskar vi att det  framgår om patienten genomgått tidigare övre G-I operation (tex gastric - bypass)
 • Aktuell medicinering inkl ev blodförtunnande

Operationsremisser

Följande ska framgå av remissen
 • Diagnos eller misstänkt diagnos
 • Förändringens läge
 • Gärna ett foto med markering (alternativt kan foto tas med patientens mobilkamera)
 • Förändrings storlek