För inremitterande

Vi har korta väntetider och kan ta prioriterade patienter inom en vecka. Väntetiden för oprioriterade patienter är 1-2 veckor.

Vi har modern endoskopiutrustning för gastroskopier och kan utföra biopsier för PAD och snabbtest för Helicobacter. Vi har tunna gastroskopiinstrument och även instrument för nasal gastroskopi. Vi erbjuder sedering med Propofol för de patienter som så önskar.
MMC logo invert

För inremitterande

Vi har korta väntetider och kan ta prioriterade patienter inom en vecka. Väntetiden för oprioriterade patienter är 1-2 veckor.

Vi har modern endoskopiutrustning för gastroskopier och kan utföra biopsier för PAD och snabbtest för Helicobacter. Vi har tunna gastroskopiinstrument och även instrument för nasal gastroskopi. Vi erbjuder sedering med Propofol för de patienter som så önskar.

Det måste framgå av remissen om patienten önskar sedering.

Inför sedering krävs aktuellt EKG (ej äldre än 6 mån) om patienten har hypertoni, diabetes, hjärtsjukdom eller är över 65 år. Vid lungsjukdom t.ex. KOL krävs spirometri och EKG. Dessa undersökningar skall  bifogas med remissen.

Vi kallar patienten per telefon eller per brev och det är därför bra om remissen innehåller korrekt information.

Följande måste framgå i remissen

Operationsremisser

Följande ska framgå av remissen

Välkommen

Du hittar oss på Stormgatan 14 i Malmö.
Nära centralstationen

Välkommen

Du hittar oss på Stormgatan 14 i Malmö.
Nära centralstationen